Co oznacza tryb redundantnego łączenia?

Tryb wiązania nadmiarowego działa w oparciu o tryb domyślny z pewnymi ulepszeniami, na przykład unika się utraty pakietów w niestabilnej sieci.