Co znamená režim redundantního spojování?

Režim redundantního propojení funguje na základě výchozího režimu s některými vylepšeními, například se zabrání ztrátám paketů v nestabilní síti.