Czy istnieje ograniczenie ruchu z subskrypcją Mine Media Bonding?

Subskrypcja wiązania oferowana przez Prankl Trading & Services GmbH dla urządzenia MiNE Media M4 Mini nie ma ograniczenia ruchu. Jest to stawka ryczałtowa.