Czy Mine Media M4 Mini obsługuje protokół UDP?

Nie, protokół UDP nie jest obecnie obsługiwany. Oznacza to, że Mine Media M4 Mini nie może już przesyłać SRT. (Z drugiej strony Mine Media Q8 i Q9 mogą już nadawać przez SRT.)

Mine Media M4 Mini obsługuje obecnie tylko protokół TCP, ponieważ Mine Media M4 Mini wykorzystuje MPTCP do łączenia. Punkt menu „UDP” do klejenia nie jest jeszcze aktywny. (stan na październik 2021 r.)

UDP jest używany na przykład do Vmix Call, SRT lub niektórych funkcji w Zoom lub Teams. Jednak często istnieją funkcje awaryjne, więc Zoom działa również w ograniczonym zakresie przez TCP.