Dlaczego niektóre strony internetowe nie są otwierane podczas korzystania z M4 Mini?

Następujący problem został opisany dla klienta: Niektóre strony internetowe nie są dostępne podczas korzystania z Mine Media M4, podczas gdy inne mogą. Problemu nie tkwi w M4 Mini – jako usterka – ale w ustawieniach DNS. W szczególności udało nam się zrekonstruować następujący przypadek:
W ustawieniach Mine Media M4 Mini Router, w Network Setting-LAN Setting, serwer DNS to 8.8.8.8. zdeponowane przez Google. Router próbował rozwiązać strony internetowe za pośrednictwem serwera DNS Google. Działało to dla wszystkich urządzeń w sieci, o ile router był obsługiwany TYLKO za pomocą kart SIM. Z drugiej strony pojawiły się problemy, gdy tylko „sieć klienta” została wykorzystana przez organizatora. Wtedy nagle nie można było uzyskać dostępu do wszystkich stron internetowych.
Okazało się, że serwer DNS to 8.8.8.8. zablokowana w sieci klienta, co zakłóciło działanie M4 Mini.
Rozwiązanie: W menu pod Ustawienia sieci LAN Ustawienie wpisu DNS1 8.8.8.8. wyłączony. Następnie router został ponownie uruchomiony i ponownie można było uzyskać dostęp do wszystkich stron internetowych.
Ponadto w odniesieniu do dostępu do Internetu i Mine Media zaobserwowano również: Czasami konieczne jest indywidualne ustawienie DNS dla podłączonego urządzenia (notebooka) i wprowadzenie tam serwera DNS, np. 8.8.8.8.