Existuje přehled aktuálních připojení k internetu na M4 Mini?

Pro přehled všech připojení klikněte v menu na System Info a 4G / WAN Status. Jsou tam uvedena všechna aktuální připojení. Aktuální stav, rychlost a síla signálu jsou v závislosti na SIM kartě rozděleny na modem 1, 2, 3 a 4. Zobrazí se také IP adresa WAN.