Gdje mogu pronaći detaljne upute za M4?

Opsežan priručnik za uporabu na njemačkom jeziku s detaljnim slikama uključen je u opseg isporuke.