Gdje mogu pronaći mrežne postavke (WAN, LAN, DHCP) na M4 Mini?

Pod Network Setting možete napraviti različite postavke za WAN, LAN i DHCP. Pod WAN postavkama možete promijeniti način rada WAN-a, možete konfigurirati DNS unos pod LAN postavkama i pod DHCP postavkama možete aktivirati DHCP način rada.