Gdzie mogę ustawić datę i godzinę w M4 Mini?

Bieżącą datę i godzinę można ustawić w opcji Ustawienia czasu administratora systemu.