Gdzie znajdę podstawowe informacje o M4 Mini?

Wszystkie podstawowe informacje, takie jak wskaźnik baterii, adres MAC lub data ostatniej aktualizacji oprogramowania układowego są wyświetlane w pozycji menu Home. Strona główna pojawia się natychmiast po zalogowaniu.