Jak dlouho může být produkt Mine Media používán?

Výrobce k tomu neposkytl žádné informace. Doporučujeme však restart nejpozději po 24 hodinách provozu.