Jak działa domyślny tryb łączenia w M4 Mini?

Domyślny tryb łączenia jest standardowym ustawieniem transmisji danych w M4 Mini. W tym trybie dane są rozdzielane w zależności od jakości sieci. Im lepsza sieć karty SIM, tym większa przepustowość jest wykorzystywana do transmisji. Karta SIM z najlepszym połączeniem – lub, jeśli jest dostępne, silne połączenie WAN – przesyła większość danych i zapewnia większość połączenia i dostępnej prędkości.