Jak działa tryb łączenia Round Robin w M4?

W trybie łączenia „Round Robin” wszystkie karty SIM są „zmuszone” do korzystania z tej samej przepustowości sieci. Wadą metody okrężnej jest to, że jeśli jedna z kart SIM ma niską przepustowość, zmniejszy to ogólną przepustowość. Tryb okrężny jest ograniczony szybkością karty SIM o najgorszej przepustowości. Jeżeli wykorzystywane są np. 4 karty, każda o przepustowości 10 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s i 3 Mbit/s, prędkość transmisji każdej karty jest standaryzowana na 3 Mbit/s. Całkowita prędkość wynosi wtedy 12 Mbit/s.