Jak funguje režim lepení Round Robin v M4?

V režimu propojení „Round Robin“ jsou všechny SIM karty „nuceny“ používat stejnou šířku pásma sítě. Nevýhodou round robin je, že pokud má jedna ze SIM karet nízkou šířku pásma, sníží se celková šířka pásma. Kruhový režim je omezen rychlostí SIM karty s nejhorší šířkou pásma. Pokud jsou například použity 4 karty, každá o šířce pásma 10 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/sa 3 Mbit/s, je přenosová rychlost každé karty standardizována na 3 Mbit/s. Celková rychlost je pak 12 Mbit/s.