Jak funguje výchozí režim lepení v M4 Mini?

Režim Default bonding je standardní nastavení pro přenos dat v zařízení M4 Mini. Zde jsou data distribuována v závislosti na kvalitě sítě. Čím kvalitnější je síť SIM karty, tím větší šířka pásma je použita pro přenos. Karta SIM s nejlepším připojením – nebo, je-li k dispozici, se silným připojením WAN – přenáší většinu dat a poskytuje většinu připojení a dostupné rychlosti.