Jak mogę utworzyć kopię zapasową aktualnej konfiguracji M4 Mini?

Kopię zapasową bieżących ustawień można utworzyć w menu System Admin Backup / Restore. Aby to zrobić, kliknij Konfiguracje kopii zapasowej. Jeśli chcesz przesłać bieżącą kopię zapasową, kliknij Przywróć konfigurację kopii zapasowej i prześlij plik. M4 Mini uruchomi się ponownie po pomyślnej aktualizacji.