Jak se přihlásím do M4 Mini?

Abyste se mohli k M4 Mini připojit, je nejlepší být k zařízení připojen přes Lan (zásuvka Lan 1 nebo Lan 2) nebo alespoň Wifi. Vaše zařízení by pak mělo získat vhodnou IP adresu z M4 Mini přes DHCP.

Otevřete internetový prohlížeč a zadejte adresu http://192.168.11.1 a standardní heslo „admin“. Poté se dostanete do nabídky Mine Media M4 Mini Bonding Router.