Jak zalogować się do M4 Mini?

Aby móc połączyć się z M4 Mini, najlepiej połączyć się z urządzeniem przez LAN (gniazdo Lan 1 lub Lan 2) lub przynajmniej Wifi. Twoje urządzenie powinno wtedy otrzymać odpowiedni adres IP z M4 Mini przez DHCP.

Otwórz przeglądarkę internetową i wprowadź adres http://192.168.11.1 oraz standardowe hasło „admin”. Następnie przechodzisz do menu routera Mine Media M4 Mini Bonding Router.