Jak zapisać ustawienia Wi-Fi, aby Q8 używał ich ponownie po ponownym uruchomieniu?

Mine Media Q8 automatycznie zapisuje ustawienia Wi-Fi. Ale „Funkcja Wifi” jest dezaktywowana po ponownym uruchomieniu Q8 – chyba że aktywowałeś funkcję „Auto push traffic”. Dzięki funkcji „Auto push traffic” Q8 rozpoczyna transmisję strumieniową automatycznie po włączeniu.

Oznacza to, że najpierw należy nacisnąć przycisk „Wifi” na urządzeniu, aby aktywować funkcję Wifi. Następnie Q8 „zapamiętuje” wszystkie ustawienia WiFi, takie jak SSID i hasło.