Kako funkcionira Round Robin način povezivanja u M4?

U “Round Robin” načinu povezivanja, sve SIM kartice su “prisiljene” koristiti istu propusnost mreže. Nedostatak round robin je da ako jedna od SIM kartica ima nisku propusnost, to će smanjiti ukupnu propusnost. Okrugli način rada ograničen je brzinom SIM kartice s najlošijom propusnošću. Ako se, na primjer, koriste 4 kartice, svaka sa propusnošću od 10 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s i 3 Mbit/s, brzina prijenosa svake kartice je standardizirana na 3 Mbit/s. Ukupna brzina je tada 12 Mbit/s.