Kako možete spremiti WiFi postavke kako bi ih Q8 ponovno koristio nakon ponovnog pokretanja?

Mine Media Q8 automatski sprema postavke WiFi -ja. No, “Wifi funkcija” deaktivira se nakon ponovnog pokretanja Q8 – osim ako ste aktivirali funkciju “Auto push promet”. S funkcijom “Auto push traffic”, Q8 automatski počinje strujati čim se uključi.

To znači da se na uređaju prvo mora pritisnuti “gumb Wifi” kako bi se aktivirala funkcija Wifi. Tada Q8 “pamti” sve WiFi postavke poput SSID -a i lozinke.