Kako ponovo pokrenuti M4 Mini?

M4 Mini se može ponovno pokrenuti pod System Admin – Reboot. Osim toga, ponovno pokretanje može se planirati pod Raspored ponovnog pokretanja.