Koliko dugo Mine Media proizvod može biti u upotrebi?

Proizvođač nije dao nikakve informacije o tome. Međutim, preporučamo ponovno pokretanje najkasnije nakon 24 sata rada.