Które karty SIM działają z urządzeniami Mine Media?

Produkty Mine Media rozpoznają wszystkie popularne karty SIM niemieckich operatorów telefonii komórkowej.

Ważny:

Należy pamiętać, że żądanie kodu PIN musi być wyłączone dla kart SIM.

Należy również zwrócić uwagę na ustawienia APN dla każdego operatora sieci.

Należy pamiętać, że można zaobserwować problemy z kartami SIM Vodafone w urządzeniu M4 Mini, które są rozwiązywane za pośrednictwem APN „web.vodafone.de”. Protokół Multipath TCP, który jest odpowiedzialny za łączenie się z M4 Mini, wydaje się być w tym przypadku zablokowany przez Vodafone (lub nie działa poprawnie z innego powodu). Z drugiej strony nie są znane żadne problemy, jeśli używana jest „karta SIM GigaCube” i APN „home.vodafone.de”. Nie ma jednak oficjalnego oświadczenia Vodafone na ten temat – (stan na wrzesień 2021 r.). Karta SIM Vodafone jednak zawsze działa w M4 Mini, problem występuje z drugą kartą SIM Vodafone w jednym z gniazd.

Z kartami SIM od O2 lub Telekom nie ma znanych ograniczeń dotyczących M4 Mini.

Produkty Q7, Q8, Q9 i R8 wykorzystują zupełnie inną metodę klejenia niż M4 Mini. Tutaj też nie ma znanych ograniczeń kart SIM: Telekom, O2 i Vodafone działają w dowolnej kombinacji i ilości.