Na kojim je jezicima softver dostupan?

Softver je dostupan na engleskom i kineskom jeziku. Jezik se može podesiti u izborniku.