Ondersteunt de Mine Media M4 het UDP-protocol?

Nee, het UDP-protocol wordt momenteel niet ondersteund. Dit betekent dat de Mine Media M4 geen SRT meer kan verzenden. (De Mine Media Q8 en Q9 daarentegen kunnen al zenden via SRT.)

De Mine Media M4 ondersteunt momenteel alleen het TCP-protocol, aangezien de Mine Media M4 MPTCP gebruikt voor bonding. Het menupunt “UDP” voor bonding is nog niet actief. (Vanaf oktober 2021)

UDP wordt bijvoorbeeld gebruikt voor VMix Call, SRT of bepaalde functies in Zoom of Teams. Er zijn echter vaak fallback-functies, waardoor Zoom ook in beperkte mate via TCP werkt.