Ondersteunt de Mine Media M4 Mini het UDP protocol?

Nee, het UDP-protocol wordt momenteel niet ondersteund. Dit betekent dat de Mine Media M4 Mini geen SRT meer kan verzenden. (De Mine Media Q8 en Q9 daarentegen kunnen al zenden via SRT.)

De Mine Media M4 Mini ondersteunt momenteel alleen het TCP protocol, omdat de Mine Media M4 Mini MPTCP gebruikt voor binding. Het menupunt “UDP” voor bonding is nog niet actief. (Vanaf oktober 2021)

UDP wordt bijvoorbeeld gebruikt voor VMix Call, SRT of bepaalde functies in Zoom of Teams. Er zijn echter vaak fallback-functies, waardoor Zoom ook in beperkte mate via TCP werkt.