Podporuje Mine Media M4 protokol UDP?

Ne, protokol UDP není v současné době podporován. To znamená, že Mine Media M4 již nemůže přenášet SRT. (Na druhou stranu Mine Media Q8 a Q9 již mohou vysílat přes SRT.)

Mine Media M4 v současné době podporuje pouze protokol TCP, protože Mine Media M4 používá pro vazbu MPTCP. Bod nabídky „UDP“ pro lepení ještě není aktivní. (K říjnu 2021)

UDP se používá například pro volání VMix, SRT nebo určité funkce v Zoomu nebo Teams. Často však existují záložní funkce, takže Zoom funguje v omezené míře i přes TCP.