Podporuje zařízení Mine Media M4 Mini protokol UDP?

Ne, protokol UDP není v současné době podporován. To znamená, že zařízení Mine Media M4 Mini již nemůže přenášet SRT. (Na druhou stranu Mine Media Q8 a Q9 již mohou vysílat přes SRT.)

Mine Media M4 Mini v současné době podporuje pouze protokol TCP, protože Mine Media M4 Mini používá pro propojení protokol MPTCP. Bod nabídky „UDP“ pro lepení ještě není aktivní. (K říjnu 2021)

UDP se používá například pro volání VMix, SRT nebo určité funkce v Zoomu nebo Teams. Často však existují záložní funkce, takže Zoom funguje v omezené míře i přes TCP.