Postoji li pregled trenutnih internetskih veza na M4 Mini?

Za pregled svih veza kliknite na System Info i 4G / WAN Status u izborniku. Tu su navedene sve trenutne veze. Trenutni status, brzina i jačina signala podijeljeni su na modem 1, 2, 3 i 4, ovisno o SIM kartici. Također se prikazuje IP adresa WAN-a.