Postoji li standardna prijava za Mine Media Q8?

Ne, Mine Media Q8 nema standardnu prijavu. Za postavljanje postavki na uređaju potrebno je da je Q8 spojen na internet. Zatim se njime može upravljati putem aplikacije ili web aplikacije.

Za prijavu u aplikaciju koristite korisnički ID i lozinku iz svoje dostavnice/fakture ili pisma koje je priloženo uz vaš Mine Media Q8.

Q8 nema standardnu prijavu.