Proč se některé internetové stránky při používání M4 Mini neotevírají?

Zákazníkovi byl popsán následující problém: Některé internetové stránky nejsou při použití Mine Media M4 přístupné, zatímco jiné ano. Problém zde není v M4 Mini – jako porucha – ale v nastavení DNS. Konkrétně se nám podařilo zrekonstruovat následující případ:
V nastavení Mine Media M4 Mini Routeru pod Network Setting-LAN Setting byl DNS server 8.8.8.8. uložené společností Google. Router se pokusil přeložit webové stránky přes server DNS Google. Toto fungovalo pro všechna zařízení v síti, pokud byl router provozován POUZE se SIM kartami. Na druhou stranu nastaly problémy, jakmile „zákaznickou LAN“ použil i pořadatel. Pak najednou nebylo možné získat přístup ke všem webovým stránkám.
Ukázalo se, že server DNS je 8.8.8.8. zablokované v síti zákazníka, což narušilo funkci M4 Mini.
Řešení: V nabídce pod Network Setting-LAN Setting položka DNS1 8.8.8.8. vypnutý. Router byl poté restartován a bylo možné znovu přistupovat ke všem webovým stránkám.
Dále bylo dodrženo také u přístupu na internet a důlních médií: Někdy je potřeba provést nastavení DNS individuálně pro připojené zařízení (notebook) a zadat tam DNS server, např. 8.8.8.8.