W jakich językach jest dostępne oprogramowanie?

Oprogramowanie jest dostępne w języku angielskim i chińskim. Język można ustawić w menu.