Waar kan ik de netwerkinstellingen (WAN, LAN, DHCP) voor de M4 Mini vinden?

Onder Netwerkinstelling kunt u verschillende instellingen maken voor WAN, LAN en DHCP. Onder WAN Setting kunt u de modus van het WAN wijzigen, onder LAN Setting kunt u de DNS-ingang configureren en onder DHCP Setting kunt u de DHCP-modus activeren.