Waarom is 1 + 1 = 2 niet bij internetbinding?

Het principe van aggregatie is om de bandbreedte te maximaliseren door gebruik te maken van het multiplexvermogen van het netwerk. In theorie is 1 + 1 = 2. Het splitsen en samenvoegen van de datastroom in Internet bonding zorgt echter voor extra dataverkeer. In het geval van internet bonding is 1 + 1 = 2 dus niet. De beste aggregatie die kan worden bereikt, is ongeveer 1,5. Dus 1 plus 1 is in het beste geval gelijk aan 1,5.

Meer over verlijmen vind je hier: Internet bonding-service