Waarom worden sommige internetpagina’s niet geopend bij gebruik van de M4 Mini?

Voor een klant werd het volgende probleem beschreven: Sommige internetpagina’s zijn niet toegankelijk bij gebruik van de Mine Media M4, andere wel. Het probleem zit hier niet in de M4 Mini – als storing – maar in de DNS-instellingen. Concreet hebben we de volgende casus kunnen reconstrueren:
In de instellingen van de Mine Media M4 Mini Router, onder Netwerkinstelling-LAN-instelling, was de DNS-server 8.8.8.8. gedeponeerd door Google. De router heeft geprobeerd websites op te lossen via de Google DNS-server. Dit werkte voor alle apparaten in het netwerk zolang de router ALLEEN met simkaarten werd gebruikt. Aan de andere kant waren er problemen zodra het “klant-LAN” ook door de organisator werd gebruikt. Toen waren ineens niet alle websites toegankelijk.
Het bleek dat de DNS-server 8.8.8.8 is. geblokkeerd in het netwerk van de klant, wat de functie van de M4 Mini verstoorde.
De oplossing: In het menu onder Network Setting-LAN Setting de DNS1 entry 8.8.8.8. uitgeschakeld. Daarna werd de router opnieuw opgestart en waren alle websites weer toegankelijk.
Verder werd ook het volgende opgemerkt met betrekking tot internettoegang en Mine Media: Soms is het nodig om de DNS-instellingen individueel te maken voor het aangesloten apparaat (notebook) en daar een DNS-server in te voeren, bijvoorbeeld 8.8.8.8.