Zijn er verkeersstatistieken voor de transmissieprestaties van de Q8 voor de LTE-modems / Wifi / LAN?

Ja, er zijn live statistieken die u kunt openen met de “Switching Button” (twee pijlen) aan de rechterkant van het scherm. Hiermee kunnen verschillende menuweergaven worden geselecteerd. Als u op de knop drukt, worden statistieken over de huidige transmissie per modem / WiFi / LAN in het display weergegeven.