Veelgestelde vragen Mijnmedia

De M4 Mini herkent mogelijk geen simkaarten waaraan een pincode is toegewezen. De gebruikte SIM-kaarten mogen GEEN PIN-code krijgen om te ontgrendelen. Verwijder alle SIM-pincodes van de SIM-kaart voordat u deze plaatst. Instructies zijn bijvoorbeeld hier te vinden https://tinyurl.com/245krfxk

De M4 Mini kan opnieuw worden opgestart onder Systeembeheerder – Opnieuw opstarten. Daarnaast kan een herstart worden gepland onder Schedule Reboot.

Elke Mine Media M4 Mini wordt zorgvuldig gecontroleerd volgens een testprotocol in Duitsland voordat deze naar de klant wordt verzonden. Onder andere alle vier de simkaartslots worden gecontroleerd, de snelheid van het WLAN wordt getest en de firmware wordt geüpdatet naar de nieuwste versie. Pas als het apparaat aan alle punten van het protocol voldoet, wordt het naar de klant gestuurd. Een kopie van het testrapport wordt vóór verzending transparant bij elk apparaat gevoegd.

Een back-up van de huidige instellingen kan worden gemaakt onder het menu-item Systeembeheerder Back-up / Herstel. Klik hiervoor op Back-upconfiguraties. Als u een actuele back-up wilt uploaden, klikt u op Restore Backup Configs en uploadt u het bestand. De M4 Mini zal opnieuw opstarten na de succesvolle update.

Via livestreamshop. Als exclusieve Duitse distributeur bieden wij alleen Mine Media-apparaten te koop aan in de Livestream Shop. Onze service omvat uitgebreid advies, klantenservice en natuurlijk een Duitse factuur.

De Mine Media Q8 slaat automatisch de wifi-instellingen op. Maar de “Wifi-functie” wordt gedeactiveerd na het opnieuw opstarten van de Q8 – tenzij u de functie “Auto push traffic” hebt geactiveerd. Met de functie “Auto push traffic” begint de Q8 automatisch met streamen zodra hij wordt aangezet.

Dit betekent dat eerst de “Wifi-knop” op het apparaat moet worden ingedrukt om de Wifi-functie te activeren. Dan “onthoudt” de Q8 alle wifi-instellingen zoals SSID en wachtwoord.

De batterijduur bedraagt maximaal 4 uur, de fabrikant geeft zelfs een batterijduur van 5 tot 6 uur op. We kunnen geen exacte specificatie geven, omdat dit afhankelijk is van de modus en het aantal gebruikte simkaarten.

De fabrikant heeft hierover geen informatie verstrekt. We raden echter aan om uiterlijk na 24 uur gebruik opnieuw te starten.

Om verbinding te kunnen maken met de M4 Mini is het het beste om via Lan (socket Lan 1 of Lan 2) of in ieder geval Wifi met het apparaat verbonden te zijn. Uw apparaat zou dan via DHCP een geschikt IP-adres van de M4 Mini moeten ontvangen.

Open uw internetbrowser en voer het adres http://192.168.11.1 en het standaardwachtwoord “admin” in. Dan kom je in het menu van de Mine Media M4 Mini Bonding Router.

Het inloggen vindt plaats via de web-app of via de mobiele telefoon-app.

De webapp-link is: https://mlive.minemedia.tv

De Android-app is hier te downloaden: Android-app op de downloadpagina van de fabrikant

De iOS-app voor iPhone kan hier worden gedownload: M-Live-app in de App Store

In de “Round Robin”-bondingmodus worden alle simkaarten “gedwongen” om dezelfde netwerkbandbreedte te gebruiken. Het nadeel van round robin is dat als een van de simkaarten een lage bandbreedte heeft, dit de totale bandbreedte zal verminderen. De round robin-modus wordt beperkt door de snelheid van de simkaart met de slechtste bandbreedte. Als er bijvoorbeeld 4 kaarten worden gebruikt met elk een bandbreedte van 10 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s en 3 Mbit/s, is de transmissiesnelheid van elke kaart gestandaardiseerd op 3 Mbit/s. De totale snelheid is dan 12 Mbit/s.

De standaard bonding-modus betekent dat de snelheid van de gegevensoverdracht afhankelijk is van het netwerk van de gebruikte SIM-kaarten. Hoe beter het netwerk van de simkaart, hoe meer bandbreedte er over dit netwerk wordt verzonden. De simkaart met de hoogste netwerksnelheid neemt het meeste verkeer over.

De software is beschikbaar in het Engels en Chinees. De taal kan in het menu worden ingesteld.

Voor een overzicht van alle verbindingen klikt u in het menu op Systeeminfo en 4G/WAN Status. Alle huidige aansluitingen worden daar vermeld. Afhankelijk van de simkaart worden de huidige status, snelheid en signaalsterkte onderverdeeld in modem 1, 2, 3 en 4. Ook wordt het IP-adres van het WAN weergegeven.

Nee, de Mine Media Q8 heeft geen standaard login. Om instellingen op het apparaat te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de Q8 verbonden is met internet. Dan is hij te bedienen via de app of de webapp.

Gebruik om in te loggen op de app de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw pakbon/factuur of een brief die bij uw Mine Media Q8 is gevoegd.

De Q8 heeft geen standaard login.

Ja dat is er. Enerzijds lenen we de Livestream-Shop.com Mine Media-apparaten zowel rechtstreeks als via het winkelsysteem van onze partner https://www.livestream-server.de/shop/ .

We weten ook dat de volgende bedrijven Mine Media-apparatuur uitlenen:

https://www.zweib.com/ (München)

https://www.k-9tv.de/ (München)

https://www.bambustechnik.de/ (Stuttgart)

De lijst blijft groeien.

dat van ons aangeboden bonding abonnement voor het Mine Media-apparaat M4 Mini en de Mine Media Q8 heeft geen verkeersbeperking. Het is een vast tarief.

Ja, de Mine Media Q8 heeft een functie voor het verzenden van een videosignaal via RTMP en SRT.

Als u een van de aangeboden producten van Prankl Trading & Services GmbH via Livestream-Shop.com of op Livestream-server.de koopt, gelden de regels van een B2B-onderneming. Een retour zonder opgaaf van reden wordt niet verstrekt. Voel je vrij om meer te weten te komen over de hardware van onze telefonische ondersteuning voordat je koopt, vraag naar huurapparaten of testapparaten en koop dan.

Ja, het is mogelijk, maar niet erg handig.

Het beperken van de bandbreedte van een simkaart heeft altijd invloed op de gehele verbinding. Gebruik daarom alleen simkaarten die zonder bandbreedtebeperkingen worden aangeboden.

De ervaring leert dat je voorzichtig moet zijn met kaarten zonder onbeperkt dataverbruik en indien nodig vooraf opties zoals een “dagpas” van Telekom moet boeken om geen verkeersbeperkingen te “lopen”.

Als je de mogelijkheid hebt om ter plaatse een extra verbinding via Wifi of Lan aan te brengen, raden we altijd aan om hiervan gebruik te maken.

Ja, dat is mogelijk. De documentatie van de fabrikant is te vinden op http://www.minemedia.tv/downloads/

Livestream is de focus-insert voor de Mine Media M4 Mini. Het is een mobiele livestreamrouter met bondingfunctie die zorgt voor een stabiele internetverbinding voor livestreaming.
De ingebouwde batterij en de 4 ingebouwde LTE-modems moeten worden benadrukt.
Door de routerfunctie is de Mine Media M4 Mini niet alleen geschikt voor RTMP streams, maar bijvoorbeeld ook bij gebruik met Microsoft Teams of Cisco WebEx.

Apparaten vergelijkbaar met Mine M4 Mini zijn slechts in beperkte mate beschikbaar op de markt voor livestream-apparatuur. De “naaste” concurrenten zijn vaak bonding-encoders. De Mine Media M4 is geen encoder, maar een router met bonding-functie.

De Mine Media Q8 is een livestream bonding-encoder. Encoder houdt in dat het apparaat een stream van een beeldsignaal (SDI of HDMI) naar een SRT- of RTMP-server stuurt. Bijvoorbeeld op YouTube, Facebook, Twitch, LinkedIn of andere servers. Naast de batterijwerking is de specialiteit de zogenaamde internetbonding. Het aggregeren van verbindingen is de kernfunctie van de Q8. Met de ingebouwde 3x LTE-modems bundelt hij deze verbindingen zodanig dat de livestream stabiel naar de server wordt verzonden.

Naast de 3 ingebouwde modems maakt de Q8 ook gebruik van andere aansluitingen: 1x LAN, 1x Wifi en 1x USB, bijvoorbeeld voor een ander modem, zijn beschikbaar. Op de Mine Media Q8 productpagina vindt u alle details over het apparaat.

Nee. Het modem kan ook alleen worden gebruikt met de WAN-verbinding (met de M4 Mini) of LAN-verbinding met de Q7 / Q8 / R8 / Q9, dus volledig zonder simkaarten. Ook is het mogelijk om met de Q7 / Q8 / R8 / Q9 gebruik te maken van wifi.
Een andere optie is om slechts één of twee simkaarten te gebruiken. Welk slot wordt gekozen heeft geen betekenis. Het voordeel kan zijn dat een netbeheerder zo slecht is in het gebied dat de hele verbinding eronder lijdt. Dan kun je beter een simkaart van één operator minder gebruiken.

Nee, het UDP-protocol wordt momenteel niet ondersteund. Dit betekent dat de Mine Media M4 geen SRT meer kan verzenden. (De Mine Media Q8 en Q9 daarentegen kunnen al zenden via SRT.)

De Mine Media M4 ondersteunt momenteel alleen het TCP-protocol, aangezien de Mine Media M4 MPTCP gebruikt voor bonding. Het menupunt “UDP” voor bonding is nog niet actief. (Vanaf oktober 2021)

UDP wordt bijvoorbeeld gebruikt voor VMix Call, SRT of bepaalde functies in Zoom of Teams. Er zijn echter vaak fallback-functies, waardoor Zoom ook in beperkte mate via TCP werkt.

Als u contact opneemt met Prankl Trading & Services GmbH (www.livestream-shop.com of www.livestream-server.de) Bonding abonnement hebben geboekt, hebben we een server voor uw apparaat geconfigureerd bij datacenterbeheerder Hetzner.
In dit geval worden uw gegevens verzameld in Duitsland op de locatie Falkenstein of Neurenberg. U kunt dit ook controleren door de oorsprong van uw bonding-server-IP op te vragen dat we u hebben gegeven.

Voor elk apparaat wordt een bondingserver gemaakt. Dit betekent dat elk apparaat zijn eigen IP-adres heeft, dat wordt verstrekt voor de duur van het bonding-abonnement.

Een automatische boeking van het abonnement kunt u doen onder: https://www.livestream-server.de/bonding / maken. We hebben alleen het serienummer van uw apparaat nodig.

Onder het menu-item Home wordt alle basisinformatie zoals de batterij-indicator, het MAC-adres of de datum van de laatste firmware-update weergegeven. Home verschijnt direct na het inloggen.

Ga hiervoor naar Advance Setting in het menu en klik op Multi-4G-Setting. U kunt het Bonding Server IP invoeren in het veld Mwan Server. Als u een obligatie-abonnement bij ons heeft afgesloten, nemen wij dit punt op verzoek graag van u over en voegen het IP-adres voor verzending toe.

Onder Netwerkinstelling kunt u verschillende instellingen maken voor WAN, LAN en DHCP. Onder WAN Setting kunt u de modus van het WAN wijzigen, onder LAN Setting kunt u de DNS-ingang configureren en onder DHCP Setting kunt u de DHCP-modus activeren.

Een uitgebreide gebruiksaanwijzing in het Duits met gedetailleerde foto’s is bij de levering inbegrepen.

Een uitgebreide gebruiksaanwijzing in het Duits met gedetailleerde foto’s is bij de levering inbegrepen.

De Mine Media M4 Mini biedt twee kanalen voor wifi: 2,4 GHz of 5,8 GHz. Waar de 2,4 GHz-frequentie scoort met een groter bereik, haalt de 5,8 GHz-frequentie een hogere snelheid. Met de M4 Mini kunnen beide WLAN’s worden geconfigureerd in het menu-item onder draadloze instelling. We hebben deze instelling al voor je gemaakt. U kunt dit natuurlijk op elk moment wijzigen.

De huidige datum en tijd kunnen worden ingesteld onder Systeembeheerder-Tijdinstelling.

Het principe van aggregatie is om de bandbreedte te maximaliseren door gebruik te maken van het multiplexvermogen van het netwerk. In theorie is 1 + 1 = 2. Het splitsen en samenvoegen van de datastroom in Internet bonding zorgt echter voor extra dataverkeer. In het geval van internet bonding is 1 + 1 = 2 dus niet. De beste aggregatie die kan worden bereikt, is ongeveer 1,5. Dus 1 plus 1 is in het beste geval gelijk aan 1,5.

Meer over verlijmen vind je hier: Internet bonding-service

Voor een klant werd het volgende probleem beschreven: Sommige internetpagina’s zijn niet toegankelijk bij gebruik van de Mine Media M4, andere wel. Het probleem zit hier niet in de M4 Mini – als storing – maar in de DNS-instellingen. Concreet hebben we de volgende casus kunnen reconstrueren:
In de instellingen van de Mine Media M4 Mini Router, onder Netwerkinstelling-LAN-instelling, was de DNS-server 8.8.8.8. gedeponeerd door Google. De router heeft geprobeerd websites op te lossen via de Google DNS-server. Dit werkte voor alle apparaten in het netwerk zolang de router ALLEEN met simkaarten werd gebruikt. Aan de andere kant waren er problemen zodra het “klant-LAN” ook door de organisator werd gebruikt. Toen waren ineens niet alle websites toegankelijk.
Het bleek dat de DNS-server 8.8.8.8 is. geblokkeerd in het netwerk van de klant, wat de functie van de M4 Mini verstoorde.
De oplossing: In het menu onder Network Setting-LAN Setting de DNS1 entry 8.8.8.8. uitgeschakeld. Daarna werd de router opnieuw opgestart en waren alle websites weer toegankelijk.
Verder werd ook het volgende opgemerkt met betrekking tot internettoegang en Mine Media: Soms is het nodig om de DNS-instellingen individueel te maken voor het aangesloten apparaat (notebook) en daar een DNS-server in te voeren, bijvoorbeeld 8.8.8.8.

De belangrijkste reden waarom een simkaart mogelijk niet wordt herkend, is de pincode waarmee de kaart mogelijk bezet is. De gebruikte SIM-kaarten mogen GEEN PIN-code krijgen om te ontgrendelen. Verwijder alle SIM-pincodes van de SIM-kaart voordat u deze plaatst. Instructies zijn bijvoorbeeld hier te vinden https://tinyurl.com/245krfxk

Een tweede reden kan zijn dat de simkaart een individuele APN-instelling vereist. Afhankelijk van het apparaat moet dit in het menu gebeuren, bijvoorbeeld onder “Netwerk” (Q7 / Q8 / Q9 / R8) of “Netwerkinstelling” op de M4 Mini.

De Mine Media M4 Mini is als volgt voor u geconfigureerd:

Slot 1/4G1 instelling: Telekom – (APN: internet.telekom / Gebruikersnaam: t-Mobile / Wachtwoord: tm )
Slot 2/4G2-instelling: Vodafone – (APN: web.vodafone.de Rest blijft leeg)
Sleuf 3 / 4G3-instelling: O2 – (APN: internet Rest blijft leeg)
Sleuf 4 / 4G4-instelling: O2 – (APN: internet Rest blijft leeg)


Het volgende probleem kan optreden bij de Mine Media M4 Mini, vooral bij Vodafone simkaarten: Het is niet bevestigd dat het benodigde bonding protocol (Multipath TCP) door Vodafone in alle tarieven wordt ondersteund. Het is alleen van invloed op de Mine Media M4 Mini (niet op de apparaten uit de Q- of R-serie). We wachten op een rapport van Vodafone (per september 2021). Maar: als kaarten van een GigaCube worden gebruikt die “luisteren” naar de APN home.vodafeon.de, zijn er volgens de huidige stand van kennis geen beperkingen / problemen. Kaarten met de APN “event.vodafone.de” of “web.vodafone.de” kunnen echter alleen als een enkele kaart in de M4 worden gebruikt. Een tweede kaart in het apparaat “bindt niet”. Bij de providers O2 en Telekom is het echter zonder problemen mogelijk.

Een firmware-update mag alleen worden uitgevoerd op voorafgaand verzoek. Van de Mijn Media M4 Mini wordt door ons geleverd met de nieuwste firmware en voor elke klant afzonderlijk geconfigureerd. Het is niet nodig om de firmware te updaten.

Hoewel je in de categorie Downloads op de website minemedia.tv een andere firmware vindt, raden we je ten zeerste af deze te gebruiken. Dit heeft geen extra functies of voordelen. Het leidt eerder tot fouten als u deze firmware gebruikt.

Als er een firmware van de fabrikant is, zullen we u eerst informeren nadat we ervoor hebben gezorgd dat deze firmware tot een verbetering leidt.

De huidige firmwareversie (mei 2021) is: Firmware_M4_2021_05_17_m4pro.bin

Onder het menu-item Systeembeheerder-Firmware-upgrade kunt u een nieuwe firmware uploaden als wij daarom vragen.

De Redundant bonding-modus werkt op basis van de Default-modus met enkele verbeteringen, zo worden bijvoorbeeld pakketverliezen vermeden in een onstabiel netwerk.

De M4 Mini haalt in het beste geval een download- en uploadsnelheid tot 100 Mbit/s.

De volgende accessoires worden bij de M4 Mini meegeleverd:

 • 1x M4 mini 4G-verbindingsrouter
 • 1x transportkoffer
 • 6x antennes
 • 1x voeding
 • 1x flitsschoenadapter
 • 1x pin
 • 1x instructie

Het volgende wordt standaard meegeleverd voor de Q8:

 • 1x Q8 4G Live Bonding-encoder (dubbele HDMI / SDI)
 • 1x beschermende tas voor opslag
 • 1x rugzak (optioneel)
 • 1x HDMI-kabel
 • 1x SDI-kabel
 • 3x antennes
 • 1x voeding
 • 1x flitsschoenadapter
 • 1x speld naald
 • 1x handleiding

Eigenlijk allemaal. We weten dat de Telekom- en O2-netwerken bij uitstek geschikt zijn. Bij Vodafone zijn er in bepaalde constellaties problemen gemeld als er meer dan één Vodafone kaart wordt gebruikt in een Mine Media M4 Internet Bonding Router. Aan de andere kant is er geen probleem als er bijvoorbeeld twee of drie Telecom- of O2-kaarten in hetzelfde apparaat zitten. Er zijn geen problemen bekend met de bonding-encoders Q7, Q8, Q9 en R8. Hier werkt het probleemloos met alle kaarten en gsm-aanbieders.

De Mine Media producten herkennen alle gangbare simkaarten van Duitse gsm-aanbieders.

Belangrijk:

Houd er rekening mee dat het opvragen van de pincode voor de simkaarten moet worden gedeactiveerd.

Let ook op de APN-instellingen voor elke netwerkoperator.

Houd er rekening mee dat er problemen kunnen worden waargenomen met Vodafone-simkaarten in het M4 Mini-apparaat die worden geadresseerd via de APN “web.vodafone.de”. Het Multipath TCP-protocol, dat verantwoordelijk is voor de binding met de M4 Mini, lijkt in dit geval door Vodafone te worden geblokkeerd (of werkt om een andere reden niet correct). Aan de andere kant zijn er geen problemen bekend als een “GigaCube SIM-kaart” en de APN “home.vodafone.de” worden gebruikt. Er is echter geen officiële verklaring van Vodafone over het onderwerp – (vanaf september 2021). Een Vodafone simkaart werkt echter altijd in de M4 Mini, het probleem doet zich voor vanaf de tweede Vodafone simkaart in een van de slots.

Bij simkaarten van O2 of Telekom zijn er geen beperkingen bekend op de M4 Mini.

De producten Q7, Q8, Q9 en R8 maken gebruik van een geheel andere hechtmethode dan de M4 Mini. Ook hier zijn geen beperkingen van simkaarten bekend: Telekom, O2 en Vodafone werken in elke combinatie en hoeveelheid.

De vraag naar de overdrachtssnelheid wordt eigenlijk ten onrechte gesteld bij de Mine Media Q8. De Q8 is een video-encoder en vereist een datasnelheid van ongeveer 5 Mbit/s tot ongeveer 15 Mbit/s, afhankelijk van de beeldinhoud en de gekozen compressie.

De bitrate, compressie en bijvoorbeeld de framerate kunnen in het menu onder “Live Stream” worden ingesteld.

Ja, er zijn live statistieken die u kunt openen met de “Switching Button” (twee pijlen) aan de rechterkant van het scherm. Hiermee kunnen verschillende menuweergaven worden geselecteerd. Als u op de knop drukt, worden statistieken over de huidige transmissie per modem / WiFi / LAN in het display weergegeven.